Edu van de Walle

Directeur EuroCollege Hogeschool

“Wij zijn een ‘eigenwijze’ school, waar veel kinderen van mondige, ondernemende ouders hebben geleerd om op een ‘eigenwijze’ manier naar de wereld te kijken. En dat moeten ze ook vooral blijven doen”

MINDSET
“Ik heb iets met onderwijs, particulier in het specifiek. Als leerling van de lagere school zat ik op studie-internaat Dalstein. En als kind van mijn tijd heb ik vervolgens lekker lang over mijn studietijd gedaan, waarna ik aan de slag ging in het particuliere circuit. Zo werd ik onder andere rector van het Luzac College. Nu ben ik directeur en eigenaar van EuroCollege Hogeschool in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. We bieden hier in totaal zes hbo- en mbo-opleidingen, waaronder een ondernemersopleiding, hotelmanagement en evenementenmanagement. In eerste instantie kom je bij ons natuurlijk de gangbare zaken tegen van een particuliere opleiding, zoals een versneld bachelortraject van twee jaar en acht maanden, kleine klassen en persoonlijke aandacht. Maar als je inzoomt, zie je dat het vooral de mindset en de mentaliteit is die wij trainen. Onderwijsinstellingen draaien tegenwoordig voornamelijk om ‘papiertjes halen’. En ja, natuurlijk zijn we trots op ons slagingspercentage van 80 procent binnen drie jaar, want in het reguliere circuit is dat slechts 50 procent. Maar het is veel belangrijker om studenten ook daadwerkelijk iets mee te geven waar ze later wat aan hebben.”

VERJUFFING
Een belangrijk onderdeel van de mindset die je nodig hebt om succesvol te worden, is zelfdiscipline. Daar worstelen de meeste studenten mee. Vooral jongens. Dat komt doordat het Nederlandse schoolsysteem, dat ooit sterk op mannen was gericht, nu aan het ‘verjuffen’ is. In de kern heeft het zich de afgelopen twintig jaar vooral gericht op de vaardigheden van meisjes. Deze zijn in de regel zelfstandiger, taliger en vooral georganiseerder dan jongens. Terwijl jongens goed lijken te gedijen in een gestructureerde omgeving waarin ze worden uitgedaagd, geïnspireerd en aangesproken op hun discipline, of gebrek daaraan. Net in de periode dat zij zich volop zouden moeten ontwikkelen, vallen hun kaders en grenzen weg. Jongens hebben een docent nodig tegen wie zij op kunnen kijken, een rolmodel. De meeste lessen op EuroCollege worden dan ook gegeven door mannen. Maar begrijp me niet verkeerd, achter de schermen draaien de vrouwen hier de tent.”

KRAAG
“Alle nieuwe studenten wordt gevraagd om een essay te schrijven over wat ze hopen te bereiken. De meesten geven aan dat ze graag een beetje comfortabel willen leven, zoals ze vaak van huis uit gewend zijn. Ze hebben mooie hotels gezien op vakantie en willen ook graag een eigen bedrijfspand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Maar hoe ze daar moeten komen, dat vinden ze natuurlijk nog moeilijk. Wij introduceren ze daarom in het denken en doen van succesvolle mensen. Tevens leren wij ze dat succes afgedwongen moet worden. We rekenen af met de cultuur die op veel scholen heerst, waar lessen uitvallen en studenten komen en gaan wanneer ze willen. Verder hanteren we slogans als ‘ziek zijn is een keuze’ en ‘deadline is deadline’. Dat zijn grofweg ook de leuzen die de studenten naar elkaar roepen. Na iedere open dag levert dat een natuurlijke selectie op. Aan het begin van het schooljaar tekenen de nieuwelingen een document met alle richtlijnen. Dan krijgen ze hun EuroCollege-das overhandigd, als een soort inauguratie. Er staat zelfs in de pakken die Rick Moorman van House of Men voor ons heeft gemaakt ‘no pain, no gain’ geschreven. Dus als de studenten het even niet zien zitten, kunnen ze bij elkaar in de kraag kijken.”

ROLMODELLEN
“Onze grootste opleiding is International Business & Entrepreneurship, ofwel de ondernemersopleiding. Grofweg een derde daarvan wordt voorbereid om ooit de zaak van papa over te nemen. Of je kunt leren om ondernemer te worden? Minimaal, inderdaad. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. De docenten zijn een soort rolmodellen. Het zijn self-made men die een paar uur per week lesgeven vanuit een hele stapel ervaringen. De studenten krijgen opdrachten waarmee ze leren om, linksom of rechtsom, iets voor elkaar te krijgen. Kijk, het is niet zo dat 100 procent van hen ook daadwerkelijk een eigen bedrijf gaat leiden. Sommigen komen in de franchisesetting terecht. En soms wil er nog weleens één verdwalen in de corporate wereld, maar dat raden we niet echt aan. Want we vinden het zonde van je ondernemende skills. Wij zijn een ‘eigenwijze’ school, waar veel kinderen van mondige, ondernemende ouders hebben geleerd om op een ‘eigenwijze’ manier naar de wereld te kijken. En dat moeten ze ook vooral blijven doen. Dat is het verschil tussen een bankier en een ondernemer. Om carrière te maken in een groot bedrijf, moet de bankier zich voortdurend aanpassen, concessies doen. Een ondernemer blijft meer bij zichzelf.”

EXPANSIE
“Na Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen beginnen we in Eindhoven. Maar wat betreft onze expansie moeten we als EuroCollege echt uitkijken. Je ziet vaak dat particuliere scholen de neiging hebben zo snel mogelijk uit te breiden. Te snelle groei leidt altijd tot kwaliteitsverlies. Als je er niet zorgvuldig mee omgaat, wordt de cultuur die je als school wilt bereiken niet goed overgedragen. We hebben ambitieuze jongelui in huis. Een hele verantwoordelijkheid. Zij werken aan een droom, die wij niet mogen verstoren.”

EuroCollege