Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd Hogeschool

https://www.av-m.nl/

Standnr: 343

HBO

Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd Hogeschool

De Academie Verloskunde Maastricht is al jaren de beste opleiding verloskunde van Nederland. Verloskunde studeren doe je dus in Maastricht in een moderne medische onderwijsomgeving pal naast de Universiteit.

We stellen hoge eisen aan de kennis, de verloskundige en communicatieve vaardigheden en de attitude van de student. Daarom is de opleiding Verloskunde een pittige studie met een flinke studielast. Het programma is zo ingericht dat voor de studie veertig uur per week nodig is, zeker tijdens de stages. Studenten van de opleiding geven aan dat ze deze tijd ook daadwerkelijk nodig hebben. Motivatie, discipline, een goede tijdsplanning en een effectieve studiemethodiek zijn belangrijke succesfactoren voor de studie.

Een verloskundige is een medische beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor een optimale begeleiding van moeder en kind tijdens zwangerschap, baring en kraambed.

 

Zelfstandige professional

Om dit te kunnen, word je als student tijdens de opleiding zo begeleid zodat je na de studie in staat bent om als verloskundige zelfstandig beslissingen te nemen en adequaat handelen in normale situaties en in noodsituaties. Hoge eisen stellen we aan jouw kennis, verloskundige en communicatieve vaardigheden en je houding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij een voorwaarde.


Pittige studie

De opleiding Verloskunde is een pittige studie met een flinke studielast. Het programma is zo ingericht, dat de studielast per week 40 uur is, zeker tijdens de stages. De meeste studenten, die de opleiding al volgen, geven aan deze tijd ook daadwerkelijk nodig te hebben. Motivatie, discipline, goede tijdsplanning en een effectieve studiemethodiek zijn belangrijke succesfactoren voor de studie.

In verband met de selectieprocedure is de uiterste inschrijfdatum voor Verloskunde via Studielink 15 januari.