Hogeschool PXL - Hasselt

http://www.pxl.be

Standnr:

HBO, Belgisch onderwijs

Hogeschool PXL - Hasselt

Hogeschool PXL in Hasselt

Hogeschool PXL heeft het meest diverse aanbod in Belgisch Limburg. Binnen 7 departementen en 2 schools of arts organiseert ze 16 graduaatsopleidingen (HBO5), 20 bachelors en 3 masters) en 33 afstudeerrichtingen. Hogeschool PXL heeft vestigingen in Hasselt, Diepenbeek en Genk, en is een tweede thuis voor ruim 9.200 studenten en 1.041 personeelsleden. In september kreeg Hogeschool PXL een excellent kwaliteitsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie”.

 

NIEUW VANAF 2019: Havisten voortaan ook zonder propedeuse welkom aan Hogeschool PXL in België

Tot voor kort konden alleen Nederlanders met een diploma VWO of MBO4 inschrijven voor een professionele bacheloropleiding in onze Hogeschool. Voor Havisten vormde de verplichte propedeuse een belemmering. Die wordt in Nederland door hogescholen en universiteiten georganiseerd, maar niet in Vlaanderen. Dankzij een nieuw onderwijsniveau (op niveau 5) – de graduaatsopleidingen – is het voor havisten voortaan wel mogelijk om een professioneel bachelordiploma te behalen in Vlaanderen. Voorwaarde is wel dat zij gedomicilieerd zijn (wonen) in Nederland.

De graduaatsopleidingen situeren zich qua niveau tussen het secundair (voortgezet) en het hoger onderwijs. Het zijn opleidingen van twee studiejaren waarmee studenten kunnen uitstromen naar het werkveld, of verder kunnen studeren in een verkorte professionele bachelor. Concreet kan men met een graduaatsdiploma in vele gevallen een professioneel bachelordiploma halen in 1,5 jaar. Omdat Havisten worden toegelaten tot de graduaatsopleidingen kunnen zij een professionele bachelor behalen in 3,5 jaar (2 jaar graduaat + 1,5 jaar professionele bacheloropleiding).

De instroom van Nederlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs nam de afgelopen jaren alleen maar toe. Niet verwonderlijk, want deze opleidingen hebben internationaal een ijzersterke reputatie. Bovendien is studeren in België aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Zo kost een jaar studeren aan Hogeschool PXL ongeveer 938.80 euro voor een voltijds programma zonder studiebeurs.