Studeren in Vlaanderen

VRI 13:20 - 13:50

Studiekeuzesessies Zaal 2

De presentatie zoomt in op de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen en de mogelijkheden voor buitenlandse studenten om in Vlaanderen een diploma te behalen. Uiteraard zal de focus liggen op Nederlandse studenten en het aanbod van zowel Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen. Er zal informatie gegeven worden over toelatingsvoorwaarden en erkenning van diploma’s. Ook het thema studiefinanciering komt aan bod. Er is uiteraard ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze sessie wordt verzorgd door Study in Flanders:

Study in Flanders